خدمات رایگان قابل ارایه در پکیج اقامت رایگان

ترنسفر فرودگاهی
۳ تا ۶ روز اقامت رایگان
تور گشت شهری
تور بازدید از پروژه ها

شرکت اسپارتور برای آشنایی ایرانیان عزیز با کشور قبرس شمالی، ۳ تا ۶ روز اقامت رایگان در نظر گرفته است، همچنین تمامی افراد علاقه مند به آشنایی با کشور قبرس شمالی واجد شرایط استفاده از این فرصت استثنایی می باشند و فقط کافیست با پر کردن فرم زیر رزرو اولیه خود را انجام دهند. افرادی که در این تور رایگان حضور می یابند می توانند با کمک مشاورین اسپارتور به صورت کامل با این کشور آشنا شوند و بهترین تصمیم را راجع به سرمایه گذاری در کشور قبرس شمالی بگیرند.