دومین هفته متوالی بدون کرونا و وضعیت سفید در قبرس شمالی

وضعیت سفید با صفر مورد مثبت برای دومین هفته پیاپی.
اينكه قبرس شمالي جز امن ترين كشورهاي جهان جهت زندگي مي باشد بي دليل نيست، قبرس شمالي با تمهيدات ويژه و همكاري مردم اين جزيره دوست داشتني خيلي سريع آمار موارد مثبت را به صفر رساند، جالب اينجاست با گذشته دوهفته از رسيدن آمار نتايج مثبت به صفر همچنان سخت گيري ها در عبور و مرور و رعايت بهداشت در اماكن عمومي تا آخر ماه مي ادامه دار

Leave a Comment

Your email address will not be published.